Tin tức

[ TV SHOW ] NÔNG TRẠI RAU SẠCH

[ TV SHOW ] NÔNG TRẠI RAU SẠCH

TIẾP CẬN ĐẾN SỰ BỀN VỮNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Chúng tôi thừa nhận rằng mình phải chi trả giá cao hơn giá thị trường khi chúng tôi không chỉ hỗ trợ hộ những nông dân tận tâm trong việc tham gia canh tác theo quy chuẩn, mà còn mang đến cho họ lợi nhuận mà họ xứng đáng để tiếp tục cùng chúng tôi theo đuổi mục tiêu sản xuất ra những loại nông sản chất lượng cao được sản xuất theo định hướng hữu cơ bằng phương pháp truyền thống.

Bài trước Bài sau